Carian

Teknologi RFID dalam Sistem Pengurusan Giliran Konvokesyen UTHM

E-mail Print PDF

Tidak boleh dinafikan bahawa aspek pengurusan giliran graduan adalah antara cabaran yang dihadapi oleh Institut Pengajian Tinggi sewaktu konvokesyen. Antaranya ialah graduan perlu disusun mengikut turutan yang ditetapkan dan jika ada graduan yang tidak hadir secara tiba-tiba tanpa diberitahu lebih awal, ianya akan menyebabkan masalah kesilapan identiti graduan di mana graduan yang naik ke pentas tidak sama dengan gambar atau nama graduan di paparan utama. Kesilapan sebutan nama graduan yang dibacakan oleh pengacara majlis juga boleh berlaku.

Selaras dengan visi universiti, maka UTHM melalui inisiatif Pusat Teknologi Maklumat (PTM) berhasrat untuk mencari penyelesaian bagi masalah tersebut melalui aplikasi teknologi terkini. Penyelidikan yang telah dilaksanakan oleh Unit Pembangunan Aplikasi, Pusat Teknologi Maklumat UTHM mendapati bahawa teknologi RFID (Radio Frequency Identification) adalah teknologi yang amat praktikal untuk digunakan sewaktu majlis atau upacara konvokesyen.

Aplikasi Sistem Pengurusan Giliran Konvokesyen (SPGK) UTHM adalah amat mudah. Setiap graduan akan dibekalkan dengan tag RFID untuk dilekatkan pada jubah konvokesyen masing-masing dan para graduan hanya perlu melalui peranti atau antena pembaca RFID yang diletakkan di lokasi yang strategik sewaktu mereka naik ke pentas untuk mengambil skrol.

Sistem secara automatik akan menentukan identiti graduan yang sedang mengambil skrol dengan memeriksa biodata graduan tersebut dari pangkalan data.  Dalam masa yang serentak, sistem juga akan memaparkan nama graduan di skrin utama dan memainkan rakaman suara bagi nama graduan tersebut dengan tepat.Rajah 1 : Carta Alir Maklumat SPGK

 
Penggunaan SPGK ini telah dirasmikan pada Majlis Konvokesyen ke-7 Universiti Tun Hussein Onn Malaysia yang lalu dengan jayanya. Adalah tidak keterlaluan untuk dinyatakan bahawa UTHM merupakan IPT perintis yang berjaya menguruskan giliran graduan mengambil skrol mengunakan teknologi RFID.

 
Rajah 2 : Contoh Skrin Kawalan Utama SPGK
 
Rajah 3  : Antena RFID dari sisi
 
 Rajah 4 : Antena RFID dari hadapan

 

   
Rajah 5 : RFID Tag

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang sistem ini, sila hubungi :

Pusat Teknologi Maklumat
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Tel : 07-453 7245
Fax : 07-4536929
URL : http://ptm.uthm.edu.my
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

You are here