Carian

Objektif

E-mail Print PDF

Objektif

Objektif Polisi ICT ini ialah untuk mencapai perkara-perkara berikut:-

  1. Perancangan ICT diselaras mengikut keperluan dan hala tuju universiti.
  2. Perolehan ICT dilaksana mengikut piawaian yang ditetapkan secara sistematik dan kos efektif.
  3. Penyelenggaraan Kemudahan ICT di setiap Pusat Tanggungjawab (PTJ) dilaksana mengikut keperluan.
  4. Penguatkuasaan prosedur kawalan keselamatan ICT dilaksanakan.
  5. Pematuhan etika dan peraturan penggunaan ICT dilaksanakan di setiap PTJ.
  6. Pembudayaan ICT melalui latihan yang mencukupi bagi setiap warga universiti.
You are here