Carian

Skop dan Tanggung-Jawab

E-mail Print PDF
Article Index
Skop dan Tanggung-Jawab
Jawatankuasa ICT
All Pages

Skop dan Tanggungjawab

SKOP

Polisi ini digunapakai di UTHM dan ianya hanya merangkumi perkara-perkara yang berkaitan dengan persekitaran ICT.


TANGGUNGJAWAB

Pengawasan dan pemantauan Polisi ICT ini adalah di bawah bidang kuasa Jawatankuasa ICT Universiti (JICTU) dan Pusat Teknologi Maklumat bertindak sebagai urusetia.

Pelaksanaan Polisi ICT ini menjadi tanggungjawab semua PTJ dengan kerjasama jawatankuasa berikut (klik untuk keterangan lanjut).

* Jawatankuasa ICT
* Jawatankuasa Penilaian dan Perolehan Teknologi Maklumat (JPPTM).
* Jawatankuasa Teknologi Maklumat Bahagian (JTMB)

Bagi menjaya dan melicinkan perjalanan perlaksanaan Polisi ICT Universiti, JTMB perlu ditubuhkan di setiap PTJ. JPPTM perlu ditubuhkan oleh Pusat Teknologi Maklumat.

 You are here