Carian

Aplikasi Atas Talian - TCIS

E-mail Print PDF

Aplikasi atas talian Total Campus Integrated System (TCIS) adalah satu sistem bersepadu yang menyatukan semua sistem maklumat di universiti di bawah satu portal bagi memenuhi keperluan seluruh warga universiti. TCIS adalah gabungan pelbagai sistem maklumat dan boleh diakses oleh semua staf. Namun demikian ada sesetengah akses adalah terhad kepada individu tertentu sahaja.

TCIS dibangunkan menggunakan perisian Sybase Powerbuilder dan diolah menjadi aplikasi atas talian oleh perisian Appeon dengan teknologi Microsoft Activex, oleh yang demikian buat masa ini hanya boleh diakses menggunakan pelayar Microsoft © Internet Explorer sahaja. Perisian Sybase Powerbuilder dijadikan asas kepada TCIS kerana kebanyakkan proses yang berlaku perlu menggunakan pemprosesan kritikal secara "Pelanggan-Pelayan" atau Client-Server yang tidak boleh dilakukan di atas talian dan teknologi perisian Appeon membolehkan sebahagian proses dicapai di atas talian melalui TCIS.   

Senarai aplikasi sistem terkini yang terdapat di TCIS.

Akademik

Staf

Pentadbiran & Kewangan

Penyelidikan & Penerbitan


 • Sistem Maklumat Pelajar (SMP)
 • Sistem Maklumat Kemahiran Insaniah (SMKI)
 • Sistem Maklumat Borang Penilaian Pensyarah
 • Sistem Maklumat Pelajar Eksekutif (SMPE)

 • Sistem Maklumat Peribadi (UIS)
 • Sistem Maklumat Staf (SMStaf)
 • Sistem Kedatangan Harian (IAS)
 • Sistem Maklumat Tenaga Pengajar Luar
 • Sistem Maklumat Jawatan Giliran Universiti
 • Sistem Pemilihan Anugerah Khidmat Cemerlang (SPAKC)

 • Sistem Unit Keselamatan (SUK)
 • Electronic Campus Mgmt. System (ECMS)
 • Sistem Perincian Bajet (SPB)
 • Sistem Kerjasama Universiti (SKU)
 • International Office System (IOS)

 • Research Management System (RMS)
 • Sistem Maklumat Penerbitan Universiti (SMPU)

 

http://tcis.uthm.edu.my

Contoh Skrin TCIS (klik pada gambar untuk lebih jelas)

TCIS Login Form   TCIS User Information System    TCIS UIS Expanded Menu


You are here