Carian

SMAP Online

E-mail Print PDF

Sumber : http://smap.uthm.edu.my/smap/

Pengenalan Kepada SMAP Online

1.0 Sistem Maklumat Akademik Pelajar (SMAP Online) v2.0

1.1        Mula digunakan pada Sem. 2 Sesi 2002/2003 (v1.0).

1.2        Pada Sem. 1 Sesi 2004/2005, SMAP Online v2.0 diperkenalkan.

 

2.0 Modul-modul SMAP Online

2.1        Bulletin – Maklumat terkini mengenai penggunaan SMAP Online.

2.2        Biodata – Biodata, ibu/bapa/penjaga, alamat tetap/semasa, penajaan.

2.3        Pendaftaran – Pendaftaran matapelajaran, slip pendaftaran, perpindahan kredit.

2.4        Peperiksaan – Keputusan peperiksaan.

2.5        Akaun Pelajar.

 

3.0 URL : http://smap.uthm.edu.my ATAU

http://online.uthm.edu.my

4.0 Kaedah Pendaftaran Matapelajaran  melalui SMAP Online

4.1 Langkah 1

4.1.1       Layari laman web http://smap.uthm.edu.my @ http://online.uthm.edu.my.

4.1.2       Masukkan No. K/P, No. Matrik & Katalaluan anda.

4.1.3       Klik pada butang Log Masuk.

 

 

4.2 Langkah 2

4.2.1       Skrin Utama (Biodata) akan dipaparkan.

4.2.2       Klik pada menu PENDAFTARAN -> MATAPELAJARAN SEMESTER LAZIM

 

 

 

4.3 Langkah 3

4.3.1       Skrin Pendaftaran Matapelajaran akan dipaparkan.

4.3.2       Klik pada butang navigasi utk. mencari/melihat M/P seterusnya.

4.3.3       Klik pada butang [+] untuk mendaftar M/P tersebut.

 

4.4 Langkah 4

4.4.1       Skrol ke bawah (halaman yang sama) utk. melihat senarai M/P yang telah anda daftar.

4.4.2       Lakukan semula langkah 3 sehingga semua M/P telah didaftarkan.

4.4.3       Klik butang GUGUR jika ingin membatalkan pendaftaran M/P.

4.4.4       PERHATIAN : Anda perlu mendaftar sekurang-kurangnya 12 kredit dalam sesuatu semester.

4.4.5       Klik butang KEMASKINI apabila selesai mendaftarkan M/P.

 

 

4.5 Langkah 5

4.5.1       Slip pendaftaran M/P akan dipaparkan.

4.5.2       Dapatkan pengesahan daripada Penasihat Akademik (jika perlu).

4.5.3       Hantar slip pendaftaran M/P ke fakulti masing-masing.

 

 

5.0 Peringatan

5.1        Pelajar dinasihatkan supaya menukar katalaluan sejurus selesai pendaftaran M/P.

5.2        Klik pada menu LAMAN UTAMA -> KEMASKINI KATALALUAN.

 

 

 

5.3        Sila HAFAL katalaluan tersebut dan JANGAN DEDAHKAN kepada individu lain.

5.4        Klik menu LOG KELUAR setelah selesai.

5.5        Minta bantuan staf fakulti/PPA di Makmal jika anda menghadapi masalah semasa proses pendaftaran M/P.

 

You are here