Objektif Kualiti Pusat Teknologi Maklumat UTHM

  • Menyediakan 8 aplikasi baru setahun bagi meningkatkan mutu perkhidmatan universiti

  • Menyediakan 20 latihan ICT setahun  merangkumi kolaborasi, aplikasi ICT dan perkongsian maklumat kepada warga universiti

  • Menyediakan kemudahan komputer kepada pelajar sepenuh masa dengan kadar nisbah 1:3

  • Menyediakan kemudahan Internet dengan kadar kebolehcapaian Internet 99.7% setahun dari penyedia perkhidmatan

Follow PTMUTHM

IT Centre UTHM. All rights Reserved.
Any questions about this website feel free to ask us or email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.